KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Kurskalender 2018

Kurskalender 2018

Klikk på kurstitlene for mer informasjon

Januar

15.-18. januar

Verksbetjentudanning - 3. samling(fra 2017)

16.-17. januar

Fokus - oppmerksomhet og mestring, -samling 3 (fra 2017)

17.-18. januar

Samling for regionale FM instruktører

17.-18. januar

Læringsnettverk ODD - 1

22.-26. januar

Personsøk for narkotikahunder i kriminalomsorgen

30. januar -
1. februar

Flerkulturell forståelse

31.januar - 
1.februar

Bygging av mestringstillit(BaM) - del 1

Februar

6.-7. februar

Doculive

20.-21. februar

Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)

27. februar

Ungdomsstraff

Mars

6.-7. mars

Samling for lokale FM instruktører

13.-14. mars. AVLYST

MI trinn 2 -AVLYST

13.-14. mars

Fokus - oppmerksomhet og mestring, samling 4 (fra 2017)

20. mars. UTGÅR!

Kortprogram Rus - oppfølgingsdag

21. mars

Gjennomføring av straff i institusjon i medhold av straffegjennomføringsloven § 12

22.-23. mars

Radikalisering - Samlinger for radikaliseringskoordinatorene tr.1

 

April

4.-5. april

Risikostyring og kriseledelse

4.-5. april

Utenlanske statsborgere

4. april

Økonomi for ledere

10. april

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet, ferielønn

11.-12. april

Barneansvarlig, Fag- og erfaringssamling

11.-12. april

Bygging av mestringstillit (BaM) - Del 2

17. april. AVLYST!

MI - kursleder erfaringssamling

17.-18.april

Radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme - kurs

18.-19. april

Kompis KIA

24.-25.april

BRIK  AVLYST!           

24.-25.april

Saksbehandling og forvaltningsrett

 

Mai

3.-4. mai

Nasjonal konferanse og aktivitetstilbud

7.-8. mai

Islam i fengsel

15. mai

BRIK - erfaringssamling

22.-23.mai

Jus for lederne

23.mai

HMS KONFERANSE

23.-24.mai

Narkotikakontrollfeltet regionalt og hundeførere, Fag- og erfaringssamling

23.-24.mai

Pappaprogram, Fag- og erfaringssamling

Flyttet til 11. og 12. juni

Beredskap og stabsarbeid

30.-31.mai. AVLYST!

VINN - motivasjonsprogram for kvinner, fag- og erfaringssamling

 

Juni

4.-7. juni

Verksbetjentutdanning - 4.samling

4.-5. juni

Faget i fokus

7. juni

Læringsnettverk ODD - 2

8. juni

Læringsnettverk ODD, Fag- og erfaringssamling

 

August

20.-23. august

Verksbetjentutdanning 1.samling 2018-2019

28.-30. august. AVLYST!

Dialogverksted med unge domfelte

28.-30. august. AVLYST!

Pappaprogram Del 1

 

September 

4.-5. september

Gjeldsarbeid blant domfelte

5.-6. september. AVLYST!

Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

5.-6. september

Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum

10.-14.september

Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning, modul 1: Grunnutdanning

11.-12.september. FULLT!

Produkt i utvikling

12.-13.september

Straffereaksjonen: Program mot ruspåvirket kjøring (RK), Fag- og erfaringssamling

13.-14 september. AVLYST!

Fokus - oppmerksomhet og mestring, samling 1

18.-19.september

Radikalisering opplæring for ressurspersoner tr.2

19.-20.september. AVLYST!

KOMPIS KIF

25.-27.september

Sinnemestring

 

Oktober

2.-3. oktober

CSWW - Internasjonalt arbeid

8.-12.oktober

Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning, modul 2(pågripelse) og modul 4(aksjoner)

9.-10. oktober. LEDIGE PLASSER!

Fra silo til horisont – konferanse om tilbakeføring

9.-12. oktober. AVLYST!

VINN - motivasjonsprogram for kvinner, tr. 1

11.-12. oktober

Personundersøkelse

16. oktober

Barneansvarlig - kurs

16.-18. oktober AVLYST!

Kortprogram Rus - Grunnopplæring

16.-17. oktober. AVLYST!

Radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme - kurs

16.oktober. FULLT!

Samling for lønnsansvarlige ved driftsenhet, lønn, SAP, reiser

17.-18.oktober. FULLT!

Lederutviklingsprogram(LUP) 1

23.-25.oktober. AVLYST!

Risiko og konflikthåndtering

23.-24.oktober

Salg og prissetting

25.-26.oktober

Rusmestringsenhetene, Fag- erfaringssamling

30.-31.oktober

Doculive

30.-31.oktober. AVLYST!

Pappaprogram - Del 2

31. oktober - 1.november. AVLYST!

Fokus - oppmerksomhet og mestring, samling 2

31. oktober - 1.november.

Fag- og erfaringssamling om unge i fengsel og friomsorg

 

November

1.november

Regnskap: Contempus/ Agresso- kontoplan, nettoføringsordning/mva, rapporter, årsavslutning

5.-7. november. FULLT!

Nytilsatt kurs

7.-8. november. AVLYST!

Programvirksomheten, Fag- og erfaringssamling

13.-14. november

Lederutvikling (LUP) 2

19.-20. november

Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser

19.-21. november. FULLT!

Grunnopplæring arbeidsmiljø - Modul 1

20.-21. november

Radikalisering - opplæring for ressurspersoner tr. 4

21.-22. november

Læringsnettverk ODD - 3

22.-23. november

Radikalisering og voldelig ekstremisme, Fag- og erfaringssamling

26.-29.november

Verksbetjentutdanning 2.samling 2018-2019

27-29. november FULLT!

Russamtalen - Grunnopplæring

27.-28. november. AVLYST!

VINN - motivasjonsprogram for kvinner, trinn 2

28.-29. november

Forvaring - Fag og erfaringssamling

 

Desember

3.-4. desember

Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning, modul 3 (teleskopbatong)

4.-6. desember

Kurs for operative førstebetjenter

4.-5. desember

Lederutviklingsprogram (LUP) 3

5.-7. desember

Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning, modul 5(massetjeneste) og modul 6(gassvåpen)

11.-13. desember

Ruskunnskap

11.-13. desember. AVLYST!

Krisehåndtering

11.-12. desember

Sosiale medier som salg og markedsføringsverktøy

11.-12. desember

Grunnopplæring arbeidsmiljø - Modul 2

12. desember

Nasjonal konferanser om kvinner under kriminalomsorgens ansvar 

13.desember

Kvinner under kriminalomsorgens ansvar, Fag- og erfaringssamling