KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Kurskalender 2018

Kurskalender 2018

Klikk på kurstitlene for mer informasjon

Januar

16.-17. januar

Fokus - oppmerksomhet og mestring, -samling 3 (fra 2017)

17.-18. januar

Samling for regionale FM instruktører

17.-18. januar

Læringsnettverk ODD - 1

22.-26. januar

Personsøk for narkotikahunder i kriminalomsorgen

23.- 25. januar

MI trinn 2 - Del 1

30. januar -
1. februar

Flerkulturell forståelse

31.januar - 
1.februar

Bygging av mestringstillit(BaM) - del 1

Februar

6.-7. februar

Doculive

12.-15. februar

Verksbetjentudanning - 3. samling(fra 2017)

20.-21. februar

Internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet (KIKS)

27. februar

Ungdomsstraff

Mars

6.-7. mars

Samling for lokale FM instruktører

13.-14. mars

MI trinn 2 - Del 2

13.-14. mars

Fokus - oppmerksomhet og mestring, samling 4 (fra 2017)

20. mars

Kortprogram Rus - oppfølgingsdag

21. mars

Gjennomføring av straff i institusjon i medhold av straffegjennomføringsloven § 12

22.-23. mars

Radikalisering - Samlinger for radikaliseringskoordinatorene tr.1

 

April

4.-5. april

Risikostyring og kriseledelse

4.-5. april

Utenlanske statsborgere

4. april

Økonomi for ledere

10. april

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet, ferielønn

11.-12. april

Barneansvarlig, erfaringssamling

11.-12. april

Bygging av mestringstillit (BaM) - Del 2

17. april

MI - kursleder erfaringssamling

17.-18.april

Radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme - kurs

18.-19. april

Kompis KIA

24.-25.april

BRIK

24.-25.april

Saksbehandling og forvaltningsrett

 

Mai

3.-4. mai

Nasjonal konferanse og aktivitetstilbud

7.-8. mai

Islam i fengsel

15. mai

BRIK - erfaringssamling

15.-16. mai

Unge i fengsel og friomsorg

22.-23.mai

Jus for lederne

23.mai

HMS KONFERANSE

23.-24.mai

Narkotikakontrollfeltet regionalt og hundeførere - Erfaringssamling

23.-24.mai

Pappaprogram - erfaringssamling

30.-31.mai

Beredskap og stabsarbeid

30.-31.mai

VINN - motivasjonprogram for kvinner, erfaringssamling

 

Juni

4.-7. juni

Verksbetjentutdanning - 4.samling

4.-5. juni

Faget i fokus

7. juni

Læringsnettverk ODD - 2

8. juni

Læringsnettverk ODD - erfaringssamling

 

Høsten 2018

Kommer snart!

Narkotikaprogram med domstolskontroll - Erfaringssamling (ND) - erfaringssamling

 

August

28.-30. august

Dialogverksted med unge domfelte

28.-30. august

Pappaprogram Del 1

 

September 

4.-5 september

Gjeldsarbeid blant domfelte

5.-6. september

Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

5.-6. september

Konferanse om elektronisk kontroll (EK) – 10 års jubileum

10.-14.september

Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning, modul 1: Grunnutdanning

11.-12.september

Produkt i utvikling

12.september

Straffereaksjonen: Program mot ruspåvirket kjøring (RK) erfaringssamling

12.september

Fokus - oppmerksomhet og mestring,erfaringssamling

13.-14 september

Fokus - oppmerksomhet og mestring, samling 1

18.-19.september

Radikalisering opplæring for ressurspersoner tr.2

19.-20.september

KOMPIS KIF

25.-27.september

Sinnemestring

 

Oktober

2.-3. oktober

CSWW - Internasjonalt arbeid

8.-12.oktober

Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning, modul 2(pågripelse) og modul 4(aksjoner)

9.-10. oktober

Fra silo til horisont – konferanse om tilbakeføring

9.-12. oktober

VINN - motivasjonsprogram for kvinner, tr. 1

11.-12. oktober

Personundersøkelse

16. oktober

Barneansvarlig - kurs

16.-18. oktober

Kortprogram Rus - Grunnopplæring

16.-17. oktober

Radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme - kurs

16.oktober

Samling for lønnsansvarlige ved driftsenhet, lønn, SAP, reiser

17.-18.oktober

Lederutviklingsprogram(LUP) 1

23.-24.oktober

Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser

23.-25.oktober

Risiko og konflikthåndtering

23.-24.oktober

Salg og prissetting

25.-26.oktober

Rusmestringsenhetene - Erfaringssamling

30.-31.oktober

Doculive

30.-31.oktober

Pappaprogram - Del 2

31. oktober -

1.november

Fokus - oppmerksomhet og mestring, samling 2

 

November

1.november

Regnskap: Contempus/ Agresso- kontoplan, nettoføringsordning/mva, rapporter, årsavslutning

5.-7. november

Nytilsatt kurs

7.-8. november

Programvirksomheten – Erfaringssamling

13.-14. november

Lederutvikling (LUP) 2

20.-21. november

Radikalisering - opplæring for ressurspersoner tr. 4

21.-22. november

Læringsnettverk ODD - 3

22.-23. november

Radikalisering og voldelig ekstremisme - erfaringssamling

27-28. november

Russamtalen - Grunnopplæring

27.-28. november

VINN - motivasjonsprogram for kvinner, trinn 2

28.-29. november

Forvaring - fag og erfaringssamling

 

Desember

3.-4. desember

Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning, modul 3 (teleskopbatong)

4.-6. desember

Kurs for operative førstebetjenter

4.-5. desember

Lederutviklingsprogram (LUP) 3

5.-7. desember

Fysisk maktanvendelse - instruktørutdanning, modul 5(massetjeneste) og modul 6(gassvåpen)

11.-13. desember

Ruskunnskap

11.-12. desember

Sosiale medier som salg og markedsføringsverktøy

12. desember

Nasjonal konferanser om kvinner under kriminalomsorgens ansvar 

13.desember

Kvinner under kriminalomsorgens ansvar - Fag- og erfaringssamling