KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

KURSINFO:

Tid: 12. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KDI: Hilde Lundeby

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Påmeldingsfrist: 5.november

For ansatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Dette gjelder både under varetekt, straffegjennomføring i og utenfor fengsel, og i forbindelse med tilbakeføring. Konferansen vil blant annet ta for seg strategien for kvinner - hva er gjennomført og hva bør prioriteres videre?

Det vil også være en erfaringssamling for kvinner under kriminalomsorgens ansvar som skal være 13. desember (se «Andre kurs»). Må meldes på separat.

Program:

Onsdag 12. desember

 

10.00 – 10.10

Åpning av konferansen

10.10 – 11.10

Strategi for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. v/KDI
Veien videre. Praktiske utfordringer. v/representant fra fengsel og friomsorg      

11.10 – 11.25

PAUSE

11.25 – 12.00

Brukererfaring
v/to domfelte: Fengsel og EK

12.00 – 12.45

LUNCH

12.45 – 13.45

Nordisk perspektiv. Erfaringer fra Sverige og Danmark

13.45 – 14.00

PAUSE

14.00 – 14.30

JURKs nye rapport om kvinner i fengsel

14.30 – 15.10

Skam/stigma for kriminelle kvinner
v/psykolog

15.10 – 15.30

Evaluering og avslutning

Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte. Dette er et felles arrangement