KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

KURSINFO:

Tid: 12. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KDI: Hilde Lundeby

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Påmeldingsfrist: 5.november

For ansatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Formålet med konferansen er å dele kunnskap og temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Dette gjelder både under varetekt, straffegjennomføring i og utenfor fengsel, og i forbindelse med tilbakeføring. Konferansen vil blant annet ta for seg strategien for kvinner - hva er gjennomført og hva bør prioriteres videre?

Det vil også være en erfaringssamling for kvinner under kriminalomsorgens ansvar som skal være 13. desember (se «Andre kurs»). Må meldes på separat.

Program:

Mer informasjon kommer.

Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte. Dette er et felles arrangement