KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Motiverende samtale - Fag- og erfaringssamling for lokale kursledere

Motiverende samtale - Fag- og erfaringssamling for lokale kursledere

KURSINFO:

Tid: 17.april. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 4. april

Motiverende samtale er en støttende, empatisk og lyttende kommunikasjonsstil som benyttes for å fremkalle og styrke en persons egen motivasjon og engasjement for endring. I en MI-samtale skal den profesjonelle i samarbeid med innsatte/domfelte søke etter, og forsterke argumenter den innsatte/domfelte har som er rettet mot egen endring (forandringsutsagn). Samarbeid er en forutsetning i samtalen, og for å få til dette er det nødvendig med en trygg relasjon mellom partene. De grunnleggende verdier og holdninger MI bygger på (MI spirit) er viktige for å kunne skape en atmosfære av aksept og medfølelse, å ønske den andre vel, i samtalen. Målet med samlingen er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået hos MI kursledere. Erfaringssamlingen er en god arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og for faglig påfyll. I forkant av erfaringssamlingen ønsker vi innspill fra deltakerne på tema, gode praksishistorier etc., slik at erfaringssamlings innhold kan tilpasses deltakernes behov i størst mulig grad.

Innhold:

• Trening i grupper
• Hva sier forskningen om MI
• Fordypning innen utvalgte emner, konkret trening, m.m.
• Innspill fra deltakerne

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som har deltatt på kurslederkurs i MI og som underviser ansatte i kriminalomsorgen, og kriminalomsorgens samarbeidspartnere i MI.