KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Pappaprogram – Grunnopplæring

Pappaprogram – Grunnopplæring

KURSINFO: AVLYST!

Tid: Del 1: 28.-30. august 
 Del 2: 30.-31.oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 

Pappaprogrammet er et program for fedre i kriminalomsorgen, og er tilpasset innsatte/domfelte i både fengsel og friomsorg. Programmet består av 9 samlinger og 5 valgfrie samlinger bygd opp rundt enkelt temaer, og etter en fast struktur. Formålet med programmet er å bevisstgjøre og støtte fedre på sin rolle som far og omsorgsperson.

Gjennom deltakelse i programmet vil fedrene få kunnskap om barns utvikling, hva barn trenger og hvor viktig godt samspill er for barns utvikling. Det er også avgjørende for kvaliteten på omsorgen at fedrene kan ta vare på seg selv og har et positivt syn på sine egne omsorgsferdigheter. Programmet skal bidra til at innsatte/domfelte får nye perspektiver på egen kriminalitet og hva kriminaliteten betyr for deres barn og familie for øvrig. Programmet skal motivere de domfelte/innsatte til selv å ta ansvar for å leve et liv i tråd med samfunnets regler og forventinger.

 Grunnopplæringen som går over to samlinger, skal gi deltakerne kompetanse i å gjennomføre programmet med domfelte/innsatte fedre. Det er ønskelig at deltakerne i mellomperioden starter opp egen gruppe, evt. planlegger oppstart.

Innhold:

• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Innføring i og trening på metodikk i gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse
• Veiledning og erfaringsdeling
• Implementering og oppfølging 

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen.