KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Bygging av mestringstillit (BaM)

Bygging av mestringstillit (BaM)

KURSINFO:

Tid: Del 1 : 31.jan-1.feb.
Del 2: 11.-12.april.

Sted: Velferdsetaten, Oslo kommunes lokaler i Storgata 51, Oslo.

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage Aagesen

Påmeldingsfrist:  6. januar

BaM‐samtaler innebærer at ansatte sammen med domfelte/innsatte finner frem til og reflekterer over vaner, valg og mestring knyttet til konkrete situasjoner. Situasjonene som analyseres er enten hendelser hvor den domfelte/innsatte har repetert en vane, eller hendelser hvor vanen sto i ferd med å inntreffe, men hvor den domfelte/innsatte klarte å stoppe opp og hindre seg selv fra å repetere vanen. Vanen det arbeides med kan variere ut i fra innsatte/domfeltes endringsmål, men kan f.eks handle om rus, kriminalitet eller annen uønsket atferd. BaM kan benyttes både i friomsorgen med samfunnsstraff-dømte, prøveløslatte og dømte for ruspåvirket kjøring, og i fengsel. Målet med BaM‐samtaler er at den domfelte/innsatte får troen på egen evne til å gripe inn og ta kontrollen i situasjoner som inneholder risiko for uønsket adferd eller lovbrudd.

Innhold:

• Teorigrunnlaget for Bygging av Mestringstillit og tilknyttede tradisjoner
• Holdninger og verdier i BaM
• Innføring i bruk av FAK-skjemaer (Foranledning – Atferd – Konsekvens)
• BaMs anvendelsesområde, begrensninger og hvordan metodikken kan kombineres og støttes av andre metoder i ulike deler av en endringsprosess.
• Praktisering i mellomperioden.
• Veiledning. 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som skal benytte BaM-metodikken i samtaler med innsatte og domfelte. Samarbeidspartnere som følger opp innsatte/domfelte under og etter straffegjennomføring.