KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. BRIK - Fag- og erfaringsamling

BRIK - Fag- og erfaringsamling

KURSINFO:

Tid: 15. mai 

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Steinsvik

Ansvarlig KDI: Kristin Tandberg

Påmeldingsfrist: 2. mai

KRUS og KDI inviterer til erfaringssamling om BRIK. BRIK er et strukturert og IT-basert verktøy for kartlegging, som på en enhetlig måte tar sikte på å avdekke domfeltes ressurser og behov. Målet er å sikre en straffegjennomføring som er rehabiliteringsoptimal, avklare behov for forvaltningssamarbeid og gi grunnlag for statistikk og forskning. 

BRIK ble innført som et pilotprosjekt høsten 2012, og er fra 2015 implementert i hele kriminalomsorgen.

Innhold:

Innholdet i samlingen er basert på: 

• Tidligere evalueringer
• Tilbakemeldinger og innspill fra ansatte som benytter BRIK
• Nyheter og utfordringer
• Tekniske problemstillinger og spørsmål

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen som har gjennomført instruktørutdanning i BRIK.