KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Motiverende samtale (MI) trinn II

Motiverende samtale (MI) trinn II 

KURSINFO:

Del 1: AVLYST

Del 2: AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist:  Kurs 2: 6.februar

Motiverende samtale er en støttende, empatisk og lyttende kommunikasjonsstil som benyttes for å fremkalle og styrke en persons egen motivasjon og engasjement for endring. I en MI-samtale skal den profesjonelle i samarbeid med innsatte/domfelte søke etter og forsterke argumenter den innsatte/domfelte har som er rettet mot egen endring (forandringsutsagn). Ved å ha fokus på innsattes/domfeltes forandringsutsagn og synliggjøre dem for vedkommende, vil dette styrke hans/hennes motivasjon og forpliktelse til å nå sitt mål.

Samarbeid er en forutsetning i samtalen, og for å få til dette er det nødvendig med en trygg relasjon mellom partene. De grunnleggende verdier og holdninger MI bygger på (MI spirit) er viktige for å kunne skape en atmosfære av aksept og medfølelse, å ønske den andre vel, i samtalen. MI II-kurs går over fire dager fordelt på to todagers samlinger. Målet med kurset er at deltakeren vil få økte kunnskaper og ferdigheter om MI. På kurset vil deltakerne få mulighet til å trene på enkeltferdigheter og deler av en samtale. I perioden mellom samlingene forventes noe obligatorisk egenarbeid, som skal danne grunnlag for veiledning i løpet av den andre samlingen. Det er ønskelig at deltakerne har deltatt på et grunnleggende MI-kurs.

Innhold:

  • Grunnleggende verdier og holdninger i MI

  • Forandringsutsagn

  • Kommunikasjonsferdigheter og strategier i samtaler

  • Øvelser og trening

Målgruppe:

Tilsatte i kriminalomsorgen og hos samarbeidspartnere som jobber med domfelte/innsatte, enten individuelt eller i gruppe. Tilsatte i arbeidsdriften er en prioritert gruppe.