KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit

INFO:

Tid: Kl. 9.00 – 11.00, følgende datoer:

Sted: 
12.januar (Mar Oslo poliklinikk)
 9.mars (Oslo friomsorgskontor)
 4.mai (Mar Oslo poliklinikk)

Ansvarlig ved KRUS: Aage Aagesen

Påmeldingsfrist: Ingen påmelding

NB! Merk at Praksisverksted for Bygging av Mestringstillit foregår i Oslo, og ikke i KRUS' lokaler.

MAR Oslo poliklinikk, Hausmannsgate 7, Oslo
Oslo friomsorgskontor Mariboesgate 13, sideinngang 5. etg. Oslo 

Praksisverkstedet for Bygging av Mestringstillit ble opprettet i 2014, for at personer som jobber med BaM-metodikken i kriminalomsorg og innen rusarbeid i kommunen og spesialisthelsetjenesten kan komme sammen for å dele praksiserfaringer med bruk av BaM.

Forumet er et samarbeid mellom Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og MAR Oslo poliklinikk, Velferdsetaten, Oslo kommune. Hensikten er å styrke praksisutøvelsen av BaM, få innblikk i hvordan BaM kan anvendes på ulike områder i endringsarbeid og slik få inspirasjon og innspill på hvordan egen praksis kan utvikles. Praksisverkstedene koordineres av en ressursgruppe bestående av ansatte fra friomsorgen og Oslo kommune.

Ansvarlig ved MAR Oslo poliklinikk er Anna Petterson som kan kontaktes på e-post: anna.pettersson@vel.oslo.kommune.no 

Innhold

• Ferdighetstrening på bruk av FAK-skjema
• Erfaringsutveksling og kollegaveiledning
• Eksempler på bruk av BaM fra ulike arbeidssettinger
• Erfaringer med kombinasjon av BaM og andre metoder og tilnærminger 

Målgruppe:

Praktikere fra kriminalomsorgen, kommunalt rusarbeid, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner, som har gjennomført opplæring i BaM eller har kjennskap til metoden og ønske om å ta den i bruk i sin arbeidshverdag.