KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Ungdomsstraff

Ungdomsstraff

KURSINFO:

Tid: 27.februar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Ansvarlig KDI: Per Andersen

Påmeldingsfrist: 23.januar

I 2014 ble ungdomsstraff og ungdomsoppfølging innført som reaksjoner for lovbrytere mellom 15 og 18 år. Konfliktrådet har ansvaret for gjennomføringen. Kriminalomsorgen er bidragsyter, både ved å produsere personundersøkelser for mindreårige (PUM), bidra med tiltak i straffegjennomføringen, delta som fast aktør i ungdomsstormøte og oppfølgingsteam og ved å føre for retten saker om brudd på straffereaksjonens forutsetninger.

Målet med samlingen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av enhetene og konfliktrådene.  

Innhold:

Samarbeid mellom kriminalomsorgen og konfliktrådene. Tiltak kriminalomsorgen kan tilby og bruddsaker. Erfaringsutveksling. Innlegg fra bl.a. Mariann Rønningen (Konfliktrådet i Hedmark - tidligere friomsorgen), Stine Pedersen (Kriminalomsorgen region øst) og Morten Holmboe (Politihøgskolen).

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og konfliktrådene som arbeider med ungdomsstraff.