KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Programvirksomheten – Fag- og erfaringssamling

Programvirksomheten – Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid: 7.-8.november. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: 

Påmeldingsfrist: 3.oktober

Erfaringssamlingen om programvirksomheten vil være en arena for å dele erfaringer fra praksisfeltet, samtidig som den vil gi økt kunnskap innenfor fagområdet.

Temaer som kan bli aktuelt er;
• Kvalitetssystemet
• Gruppeprosess
• Gruppeoppgaver tilknyttet utvalgte programmer
• Parallellsesjoner knyttet til enkelte program

I forkant av erfaringssamlingen vil det bli innhentet mulige problemstillinger fra deltakerne, samt hvilke programmer deltakerne har erfaringer fra. Problemstillingene kan være knyttet til et direkte program eller et mer generelt spørsmål. Programmet for erfaringssamlingen vil ta utgangspunkt i deltakernes ønsker og behov. .

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som jobber med programvirksomhet.