KRUS-katalog 2018

  1. Hjem
  2. Konferanser og erfaringssamlinger
  3. Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring

Fra silo til horisont – Konferanse om tilbakeføring

KURSINFO:

Tid: 9.-10.oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig for KRUS: Trond Martinsen

Ansvarlig for KDI: Kristin Tandberg

Påmeldingsfrist: 4.september
For ansatte i kriminalomsorgen: Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

Gjennom de siste årene har det innenfor kriminalomsorgen vært mye fokus på tilbakeføringsarbeid. Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff (2017-2021) er regjeringens strategi som tar utgangspunkt i kunnskap om domfeltes levekårsutfordringer, mangelfull samordning i forvaltningen, uklare ansvarsforhold og svakheter både i eksisterende samarbeidsavtaler og i det gjeldende regelverket på området.

Konferansen vil ta utgangspunkt i intensjonene i den nasjonale strategien både i et forvaltningssamarbeidsperspektiv og i et brukerperspektiv. Konferansen har som formål å løfte fram de gode historiene og gi løsningsalternativer til et godt tilbakeføringsarbeid 

Målgruppe:

Ledere og ansatte i kriminalomsorgen, våre samarbeidspartnere og andre interesserte.