KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Kurskalender 2019

Kurskalender 2019

Klikk på kurstitlene for mer informasjon

Januar

15. januar

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse, samling 1

15.-16. januar

Samling for regionale instruktører i fysisk maktanvendelse (FM)

16. januar

Fag- og erfaringssamling om forebygging av overdosedødsfall

28.-31. januar

Verksbetjentutdanning kull VBU 2018-19 - 3. samling

29. januar

Fag- og erfaringssamling om straffegjennomføring etter §12             

30. januar - 
1. februar - AVLYST

Flerkulturell forståelse

Februar

6.-8. februar

Pappaprogram - grunnopplæring for programledere, del 1

12.-13. februar - AVLYST

Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

13. februar

Fag- og erfaringssamling om ungdomsstraff

19.-22. februar - AVLYST

VINN - motivasjonsprogram for kvinner - grunnopplæring for programledere, trinn 1

Mars

4.-5. mars

Bygging av mestringstillit (BaM), del 1

5.-7. mars. AVLYST

Motiverende samtale (MI) trinn 2, del 1

13. mars

Internkontroll (KIKS)

18.-19. mars

Samling for lokale instruktører i fysisk maktanvendelse (FM)

19. mars. AVLYST

Anskaffelser

20. mars. AVLYST

BRIK-opplæring

 

April

3.-4. april

Pappaprogram - grunnopplæring for programledere, del 2

4. april - AVLYST

Økonomi for ledere

8.-9. april - AVLYST

Instruktøropplæring i Kompis - KIA

9.-10. april

Radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme - kurs

9.-11. april

Risikostyring og beredskapsledelse

24. april

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet, ferielønn

24.-25. april

Jus for ledere

24.-25. april - UTGÅR

VINN - motivasjonsprogram for kvinner - grunnopplæring for programledere, trinn 2

25.-26. april

Fokus, oppmerksomhet og mestring - grunnopplæring for programledere, samling 1     

29.-30. april - AVLYST

Utenlandske statsborgere

 

Mai

6.-7. mai - AVLYST

Islam i fengsel

6.-7. mai - AVLYST

Motiverende samtale (MI), trinn 2, del 2

8-9. mai. Forsatt ledige plasser

Konferanse om aktivitetstilbudet (arbeidsdrift og fritidstilbud) til innsatte

14. mai

Fag- og erfaringssamling for barneansvarlige

14.-15. mai

Saksbehandling og forvaltningsrett

14.-15. mai

Bygging av mestringstillit (BaM), del 2

15.-16.mai (NY DATO)

Radikalisering - samling for lokale radikaliseringskontakter

21.-24. mai

Program mot ruspåvirket kjøring - grunnopplæring

22. mai

HMS-konferanse

23. mai

Fag- og erfaringssamling om transpersoner

 

Juni

11.-13. juni

På vei - grunnopplæring

11.-14. juni

Verksbetjentutdanning kull VBU 2018-19 - 4. samling

12.-13. juni

Fag- og erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll

12.-13. juni

Fokus, oppmerksomhet og mestring - grunnopplæring for programledere, samling 2

12.-13. juni

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse, samling 2

13. juni

Fag- og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen

August

19.-23. august

For narkotikahundeførere i kriminalomsorgen - personsøk kurs

 

September 

3.-5. september - AVLYST

Dialogverksted - åpne samtaler med unge domfelte/innsatte

4. september

Konferanse om samfunnsstraffen

4.-5. september

Produkt i utvikling 

9.-13. september

Fysisk maktanvendelse (FM) - instruktørutdanning Modul 7: Konfliktdempende kommunikasjon - del 1 av grunnutdanning             

10.-11. september

Gjeldsarbeid blant domfelte

11. september. Fulltegnet.

Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

12.-13. september

Fokus, oppmerksomhet og mestring - grunnopplæring for programledere, samling 3

16.-17. september

Radikalisering - Samling for regionale radikaliseringskoordinatorer

16.-17. september

Ledelsesutviklingsprogram (LUP) , del 1

16.-17. september - AVLYST

Instruktøropplæring i Kompis - KIF

19. september

Fag- og erfaringssamling om elektronisk kontroll

19.-20. september

Fag- og erfaringssamling for narkotikakontrollfeltet regionalt og hundeførere

24. september. AVLYST!

Fag- og erfaringssamling om Pappaprogram

25. september

Konferanse om isolasjon

Utsatt. Ny dato kommer

Fag- og erfaringssamling om programvirksomheten

 

Oktober

7.-11. oktober

Fysisk maktanvendelse - Instruktørutdanning, modul 1: del 2 av grunnutdanning

8.-11. oktober. AVLYST!

Motiverende samtale (MI) - kurslederopplæring

10. oktober FULLTEGNET!

Konferanse om seksuallovbrudd - straff og oppfølging

15.-16. oktober

Fokus, oppmerksomhet og mestring - grunnopplæring for programledere, samling 4

16.-17. oktober

Personundersøkelse

17. oktober

Konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme

21.-22. oktober. AVLYST!

Internasjonalt arbeid - Correctional Service - World Wide (CSWW)

22. oktober

Barneansvarlig - kurs

23. oktober

Fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter

29. oktober

Samling for regnskap

29. oktober AVLYST!

Fag- og erfaringssamling om BRIK

30. oktober

Fag- og erfaringssamling om Program mot ruspåvirket kjøring

31. oktober

Internkontroll (KIKS)

30. oktober - 1. november. FULLTEGNET!

Sinnemestring - grunnopplæring for programledere

 

November

4.-5. november. AVLYST!

Nyansattkurs

4.-8. november

Fysisk maktanvendelse - Instruktørutdanning, modul 2: Pågripelse og modul 4: Aksjoner 

5.-6.november

DocuLive - Instruktøropplæring

5.-6. november

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse, samling 3

5.-6. november. FULLTEGNET!

Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser

7.-8. november. FULLTEGNET!

Selvmord og forebygging av selvskading

11.-12. november

Ledelsesutviklingsprogram (LUP), del 2

12. november

Samling for lønnsansvarlige ved driftsenhet: lønn, SAP, reiser

13.-14. november

Forskningskonferanse

18.-20. november

Grunnopplæring arbeidsmiljø ("40-timerskurset"), del 1

19.-21. november. FULLTEGNET!

Konfliktdempende kommunikasjon som forebygging av trusler og vold mot ansatte

26.-28. november. FULLTEGNET!

Russamtalen

27.-28. november

Fag- og erfaringssamling om forvaring

 

Desember

2.-3. desember

Fysisk maktanvendelse - Instruktørutdanning, modul 3: Teleskopbatong

2.-4. desember. AVLYST!

Risiko- og konflikthåndtering

3.-4. desember

Ledelsesutviklingsprogram (LUP), del 3

4.-6. desember

Fysisk maktanvendelse - Instruktørutdanning, modul 5: Massetjeneste og modul 6: Gassvåpen 

4.-6. desember

Operative førstebetjenter

10.-12. desember

Prissetting, salg og markedsføring

10.-12. desember

Ruskunnskap

11. desember. AVLYST!

Fag- og erfaringssamling om sikkerhet og beredskap

11.-12. desember

Grunnopplæring i arbeidsmiljø ("40-timerskurset"), del 2