KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser

Arrangement/dato:

Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse
- Samling 1: 15. januar
- Samling 2: 12.-13. juni
- Samling 3: 5.-6. november

Fag- og erfaringssamling om forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse
- 16. januar

Fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter
- 23. oktober

Psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser
 - 6.-7. november

Selvmord og selvskading - forebygging
- 8. november

Russamtalen
 - 26.-28. november

Ruskunnskap
- 10.-12. desember