KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. FM – Instruktørutdanning Modul 1: Del 2 av grunnutdanning for instruktører

FM – Instruktørutdanning Modul 1: Del 2 av grunnutdanning for instruktører

KURSINFO:

Tid:  7.-11. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Kjetil Næstby

Påmeldingsfrist:  26. august

I grunnutdanningen for instruktører i fysisk maktanvendelse sørger KRUS for å tilføre deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring og undervisning innenfor fysisk maktanvendelse. Deltakere som godkjennes som instruktører blir kvalifisert til å lede opplæringsprogrammer i fysisk maktanvendelse ved kriminalomsorgens enheter.

Innhold:

Deltakerne skal få innsikt i og forståelse for formidling av dynamikk som et grunnleggende prinsipp for fysisk maktanvendelse. Kursdeltakerne skal beherske godkjente selvforsvarsteknikker, kunne formidle etiske utfordringer i forbindelse med fysisk maktanvendelse og bruk av tvangsmidler, og kjenne til lovhjemmel som regulerer adgangen til å bruke fysisk makt og tvangsmidler.

Innholdet i kurset er basert på pensum innført 2012/2013.

Aktiv deltakelse på kurset og gode ferdigheter i godkjente teknikker, er en forutsetning for å bli godkjent som instruktør.

Målgruppe:

Kurset er åpent for deltakere som har gjennomført Modul 7 i fysisk maktanvendelse, del 1 av grunnutdanningen. Kurset er fysisk krevende.