KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Lederutvikling
  3. Jus for ledere

Jus for ledere

KURSINFO:

Tid:  24.-25. april 

Sted:  KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrist: 11. mars

En leder med personalansvar må ha god innsikt i det regelverket som regulerer forhold for de ansatte. 

Dette kurset skal gi økt innsikt i regelverk knyttet til personalledelse i staten. Det vil også gi deg mulighet til å diskutere reelle problemstillinger fra din hverdag og dele erfaringer med andre.

Innhold:

  • Grunninnføring i rettskilder og saksbehandling knyttet til personalledelse.

  • Praktisk arbeid med utgangspunkt i reelle caser.

  • Temaer: Arbeidsgivers styringsrett, ansettelser, tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, omstilling/endringer i arbeidsforhold, konflikthåndtering, disiplinærsaker.

Målgruppe:

Ledere og andre med lederfunksjon som har personalansvar.