KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Forskningskonferanse

Forskningskonferanse

KURSINFO:

Tid:  13.-14. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig:  Berit Johnsen

Påmeldingsfrist: 4. oktober

Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

KRUS inviterer til forskningskonferanse hvor hensikten er å sette søkelyset på sentrale problemstillinger som vedrører forskning i kriminalomsorgen. Det er mange ulike forskningsmiljøer som driver med forskning på dette feltet, og KRUS ønsker å samle ulike forskere og forskningsmiljøer til en felles konferanse.

Målgruppe:

Personer som driver med forskning i og på kriminalomsorgen og andre interesserte.