KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Forskningskonferanse

Forskningskonferanse

KURSINFO:

Tid:  13.-14. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig:  Berit Johnsen

Påmeldingsfrist: 25. oktober

Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

KRUS inviterer til forskningskonferanse hvor hensikten er å sette søkelyset på sentrale problemstillinger som vedrører forskning i kriminalomsorgen. Det er mange ulike forskningsmiljøer som driver med forskning på dette feltet, og KRUS ønsker å samle ulike forskere og forskningsmiljøer til en felles konferanse.

Program:

Onsdag 13. november

11.00: Vrimling, bokstand, lunsj i 1.et i Kriminalomsorgens hus, Lillestrøm

12.00: Åpning, Kunnskapsbasert kriminalomsorg
12.15: Isolasjon v/ Peter Scharff Smith, UiO

13.00: Kaffe/frukt i 2. et., grupperom

13.15: Parallellsesjoner
A. Sikkerhet m/ Dag Sandham, NSM / Geir Ingvaldsen, KRUS/Agder fengsel / Mona Camilla Fjellstad, Stavanger fengsel / Riana Steen, BI/UiS / Tom Are Norman Jensen, KRUS
B: Kunnskapsbasert kriminalomsorg m/ Kariane Therese Gärtner Westrheim, UiB / Helene Kjærgård Eide, UiB / Marianne Walderhaug, UiB/Bjørgvin fengsel / Terje Manger, UiB / David Hansen, KRUS / Metter Snertingdal, KRUS
C: Isolasjon m/ Peter Scharff Smith, UiO / Ingebjørg Nytrøen, KRUS/UiO / Hans Jørgen Engbo, tidl. Kriminalforsorgen, Danmark / Hanne Hamsund, FFP / Marte Gulbrandsen, NTNU
D: Rus og avhengighet 1 m/ Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen, UiO/PHS / Hilde Pape, KRUS/FHI / Ingeborg Rossow, FHI / Anne Bukten, SIFER/KRUS /  Ley (Ashley) Muller, FHI

15.00: kaffe/frukt i 2. et., grupperom

15.15: Parallellsesjoner:
E: Organisasjon m/ Åsmund Arup Seip, FAFO / Heidi Haugland Walker, Kriminalomsorgen region sør / Ley (Ashley) Muller, FHI / Lisa Norman, Romerike fengsel
F: Barn og unge m/ Elisabeth Fransson, KRUS / Franz James, HDK, Gøteborg / Sepideh Olausson, HDK, Gøteborg / Odd Gjøen, Romerike fengsel / Hanne Hamsund, FFP
G: Seksuallovbrudd/kjønn m/ Anja Emilie Kruse, NKVTS, UiO / Ingeborg Jenssen Sandbukt, Helse Sør Øst RHF / Maria L. Karlsen, UNS / Christine Friestad, KRUS
H: Rus og avhengighet 2 m/ Sylvia Koffeld-Hamidane, KRUS / Hilgunn Olsen, KRUS / Marianne Lindstad, SERAF

17.00: Slutt for dagen

Torsdag 14. november

09.00: Kaffe/frukt utenfor amfi, 1 et. Auditoriet

09.15: Barn og unge v/ Elisabeth Fransson, KRUS

10.00: Kaffe/frukt i 2.et., grupperom

10.15: Parallellsesjoner
I: Tilbakeføring m/ Marie Toreld, HiØ/OsloMet / Thomas Ugelvik, UiO / Torunn Højdahl, KFK
J: Undervisning m/ Franck Orban, HiØ / Marit Grønvolod, KRUS / Per Kristian Granheim, KRUS / Kirsti Nymo, KRUS
K: COLAB m/ Atle Ødegård, HiMolde / Karl Yngvar Dale, HiMolde / Bjørn Kjetil Larsen, HiMolde / Ulla Knuuti, RISE/University of Helsinki / Hilde Dahl, NTNU/St.Olavs
L: Former for straff m/ Toumas Laurila, Finland / Ragnar Kristoffersen, KRUS / Jukka Leinonen, Finland / Marie Cathrine Løver Thu, NTNU

12.45: Kaffe/frukt utenfor Amfi, 1. et. Auditoriet

13.00: Fengslende kriminalomsorg v/ Johan Fredrik Rye, NTNU
13.45: Forskning i kriminalomsorgen v/ Berit Johnsen, KRUS

14.00: Lunsj i 1.et. Vel hjem!

--------------

14.30: Parallellsesjoner -KUN FOR INVITERTE
M: Nordisk forskerforum m/ Fra Danmark: Susanne Hildebrandt / Fra Sverige:  Jenny Kärrholm og  Charlotta Fornander / Fra Finland: Ilppo A. Alatalo, Marja-Liisa Muiluvuori, Jukka Leinonen og Toumas Laurila / Fra Island: Hafdís Gudmunsdóttir / Fra KRUS/Norge: Ragnar Kristoffersen og Tore Rokkan
N: Veilederfora m/ Mette Snertingdal, KRUS, Ellen Bjercke, Kriminalomsorgen region øst / Kariane Therese Gärtner Westrheim, UiB / Atle Ødegård, HiM / Johan Fredrik Rye, NTNU / Nina Faye Fjeldberg, KRUS / Thomas Ugelvik, UiO / Eirin Thomassen, KRUS


Les mer om de ulike innlederne i programmet som ligger på tilbakefall.no, nyhetssak 17.10.

Målgruppe:

Personer som driver med forskning i og på kriminalomsorgen og andre interesserte.