KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Rus og psykiske lidelser
  3. Fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter

Fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter

KURSINFO:

Tid:  23. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: David Steinsvik

Ansvarlig fra KDI: Anne Dahl

Påmeldingsfrist: 20. september 

KRUS og KDI, i samarbeid med Helsedirektoratet, inviterer til fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter. Samlingen er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre og opprettholde et godt faglig innhold. Samarbeidet mellom kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten ved rusmestringsenhetene, og mellom kriminalomsorgen og andre samarbeidspartnere i fengselet og eksternt, blir vektlagt.

Målet med samlingen er å gi faglig kunnskap og å utveksle erfaringer, samt å ta opp praktiske og organisatoriske spørsmål knyttet til arbeidet ved enhetene. 

Innhold

Det er ønskelig med innspill til tema før konferansen.

Målgruppe:

Ansatte og ledere fra kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten ved rusmestringsenhetene og andre rusenheter. 

Ansatte og ledere ved andre enheter i kriminalomsorgen som jobber med rusproblematikk og rehabilitering. Andre samarbeidspartnere i fengselet og andre av kriminalomsorgens samarbeidspartnere, som f.eks. helsetjenester lokalt, regionalt og nasjonalt. Ansatte fra NAV, skole, kommuner og brukerorganisasjoner er også velkomne.