KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Fag- og erfaringssamling om elektronisk kontroll (EK)

Fag- og erfaringssamling om elektronisk kontroll (EK)

KURSINFO:

Tid: 19. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Marianne Olstad

Ansvarlige fra KDI: Marianne Kylstad Øster

Påmeldingsfrist:  19. august

Merk at KRUS ikke bestiller eller dekker eventuell overnatting i forbindelse med denne samlingen.

KDI og KRUS inviterer til fag- og erfaringssamling om straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK). Ordningen ble etablert som straffegjennomføringsform i Norge i 2008 og ble landsdekkende i 2014. EK utgjør i dag en stor del av kriminalomsorgens samlede kapasitet med totalt 500 plasser til enhver tid, og preger mange sider av virksomheten. 1/3 av alle nye dommer på ubetinget fengselsstraff gjennomføres i sin helhet med EK, og delgjennomføring er et viktig utslusingstiltak for å sikre en god tilbakeføring til samfunnet. 

Innhold:

Målet med samlingen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap, informasjon om utvikling og erfaringsutveksling på tvers av enhetene. Det er friomsorgskontorene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av sakene, men fengslene er sentrale i arbeidet med å overføre domfelte til EK delgjennomføring. Det er derfor viktig at ansatte i alle deler av kriminalomsorgen er kjent med denne straffegjennomføringsformen.

Målgruppe:

Ledere, koordinatorer og EK-konsulenter ved alle friomsorgskontor, tilbakeføringskoordinatorer og andre ansatte som jobber med progresjon og utslusing i fengslene, øvrige ansatte i kriminalomsorgen, samt våre samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.