KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. VINN - Motivasjonsprogram for kvinner – grunnopplæring for programledere

VINN - Motivasjonsprogram for kvinner – grunnopplæring for programledere

KURSINFO:

Tid: 

Trinn 1:  19.-22. februar - AVLYST

Trinn 2: 24.-25. april - UTGÅR


Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne E. Natrud


VINN er et motivasjonsprogram spesielt tilrettelagt for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Programmet kan gjennomføres over 4-12 uker i gruppe eller individuelt (med en programleder). I programmet motiveres deltakerne til å utforske og nyttiggjøre seg sine ressurser, til å engasjere seg og ta beslutninger om endring av atferd, holdninger og livsstil.

Programmets kunnskapsgrunnlag er forankret i Antonovskys teori om salutogenese som er en grunnleggende beskrivelse av hvordan mestring, definert som opplevelse av sammenheng, kan bidra til høyere grad av livskvalitet. Salutogenese benyttes i samspill med motiverende samtale og sosialkognitiv teori.

Grunnopplæringen går over to samlinger (4+2 dager) og en praksisperiode mellom samlingene, hvor deltakerne gjennomfører VINN i praksis. Det er en fordel med forhåndskunnskap i motiverende samtale (MI) og Bygging av mestringstillit (BaM).

Innhold:

• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Innføring i og trening på metodikk i gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse
• Veiledning og erfaringsdeling
• Implementering og oppfølging 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som skal gjennomføre 'VINN' med domfelte kvinner.