KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Dialogverksted – åpne samtaler med unge domfelte/innsatte

Dialogverksted – åpne samtaler med unge domfelte/innsatte

KURSINFO:

Tid:  3.-5. september (Kurset er avlyst)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm.

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond Jakob Martinsen

Påmeldingsfrist: 5. august

KRUS har utviklet en veileder for åpne samtaler med unge domfelte/innsatte – Dialogverksted. Dialogverksted gjennomføres med 6-8 deltakere hvor gruppen selv er med på å forme samlingenes innhold. Dialogverksted er en arena for å bli sett, hørt og anerkjent slik at deltakerne får en anledning til å bidra som endringsagenter i eget liv. Samtidig vil dialogverkstedet også være et sted for kompetansebygging og kunnskapsformidling med formål å øke den enkeltes muligheter til å bli aktive samfunnsaktører. Dialogverksted bygger på empowerment-perspektivet.

Veilederen gir 14 forslag til tema, og gjennom filmer, øvelser og diskusjoner er målet å skape en god arena for refleksjon på deltakernes premisser.

Veilederen består av følgende temaer:

1. Dialog og kommunikasjon
2. Identitet
3. Konflikthåndtering
4. Kultur, samfunn og individ
5. Mine muligheter med flere kulturer
6. Retten til å bestemme over eget liv
7. Livssituasjon, barndom, oppvekst og fremtid
8. Familiens mange roller
9. Kjønn, likhet og autonomi
10. Rus
11. Økonomi
12. Radikalisering og voldelig ekstremisme
13. Forsoning
14. Vold

Innhold:

• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Innføring i og ferdighetstrening på metodikk i gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.