KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Barn og unge
  3. Barneansvarlig - kurs

Barneansvarlig - kurs

KURSINFO:

Tid:  22. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne E. Natrud

Påmeldingsfrist: 20. september

I Norge opplever mange barn hvert år å ha en mamma eller pappa som sitter i fengsel eller soner straff ute i samfunnet. Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge for at disse barna kan ha kontakt med sine pårørende gjennom straffegjennomføringen. Barnets beste skal legges til grunn i alle forhold som berører barn i kriminalomsorgen. Barneansvarlig har ansvar for å følge opp at kriminalomsorgen legger til rette for at barneperspektivet blir ivaretatt ved den enkelte enhet og i tråd med gjeldende regelverk. Barneansvarlig har en sentral rolle i kontakten med barn og deres pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i enheten i barnefaglige spørsmål.

Barn som pårørende i kriminalomsorgen er en utsatt gruppe, og å gjennomføre en straff er en belastning for både den domfelte/innsatte og familien, spesielt for barna. Barneansvarlig ble etablert for å styrke barnas rettigheter og redusere den belastningen det er for barn når foreldre gjennomfører straff eller sitter i varetekt. Barna er en uskyldig part. Det er også viktig at domfelte/innsatte får mulighet til å beholde sin "foreldrerolle", og ta vare på sitt sosiale nettverk under straffegjennomføringen, for å kunne opprettholde sin rolle som foreldre også etter endt straffegjennomføring.

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og kompetanse i barnefaglige temaer og bidra til å skape bevissthet og trygghet i rollen som barneansvarlig.

Innhold:

- Fagspesifikke temaer knyttet til barn og deres pårørende
- Informasjon fra KDI

Målgruppe:

Barneansvarlige i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere.