KRUS-katalog 2019

 1. Hjem
 2. Andre kurs
 3. Fag- og erfaringssamling om forvaring

Fag- og erfaringssamling om forvaring

KURSINFO:

Tid:  27.-28. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte Langset Storvik

Påmeldingsfrist: 6. november

Forvaring er en straff som stiller andre krav til kriminalomsorgen enn gjennomføring av vanlig fengselsstraff. Første dag av samlingen er beregnet på de som trenger en grunnleggende innføring i forvaringsordningen. Andre dag er beregnet på personer med erfaring fra arbeid med forvaringsdømte i tillegg til deltakere fra dag én. Denne dagen vil bl.a. gi mulighet til å diskutere reelle problemstillinger fra hverdagen og dele erfaringer med andre. Det er valgfritt om man er med på en eller to dager.

Innhold dag 1:

 • Definisjon av forvaring, herunder vilkår for idømmelse

 • Hvem er de forvaringsdømte?

 • Innholdet i forvaringsstraffen

 • Endringsarbeid i praksis

  Prøveløslatelse fra forvaring - prosessen frem til løslatelse og oppfølging i prøvetiden

Innhold dag 2:

 • Utvalgte emner

 • Erfaringsutveksling

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som arbeider med forvaringsdømte under straffegjennomføringen (i fengsel og friomsorgen), og ansatte i andre institusjoner som skal motta forvaringsdømte i en overgangsfase frem mot løslatelse. Kriminalomsorgens samarbeidspartnere i forvaltningen fra ulike private og offentlige institusjoner inviteres også til å delta.