KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Barneansvarlige - Fag- og erfaringssamling

Barneansvarlige - Fag- og erfaringssamling

KURSINFO:

Tid:  14. mai

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Anne Natrud

Ansvarlig  KDI: Kristin Tandberg

Påmeldingsfrist: 12. april

I Norge opplever mange barn hvert år å ha en mamma eller pappa som sitter i fengsel eller soner straff ute i samfunnet. Barn som pårørende i kriminalomsorgen er en utsatt gruppe, og å gjennomføre straff er en belastning for både den domfelte/innsatte og familien, spesielt for barna. Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge slik at barna kan ha kontakt med sine pårørende gjennom straffegjennomføringen. Det er viktig å styrke barnas rettigheter og redusere den belastningen det er for barn når foreldre gjennomfører straff. Barneansvarlige har en sentral rolle i kontakten med barna og deres pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i enheten i barnefaglige spørsmål.

Fag- og erfaringssamlingen som går over to dager er en arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og faglig påfyll. Innholdet i samlingen er temaer som barneansvarlige er opptatt av og ønsker et fokus på.

Innhold:

  • Faglig påfyll

  • Informasjon fra KDI

  • Utveksling av erfaringer fra praksis

  • Implementering og oppfølging

Målgruppe:

Barneansvarlige i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.