KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Flerkulturell forståelse

Flerkulturell forståelse

KURSINFO:

Tid: 30. januar - 1. februar - Kurset er avlyst

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond J. Martinsen

Påmeldingsfrist: 4. januar

Kriminalomsorgen preges av kulturelt mangfold, noe som stiller krav til ansattes kompetanse på områder som blant annet omhandler flyktninger, utenlandske statsborgere og norske innsatte og domfelte med innvandrerbakgrunn. Mange innsatte og domfelte har andre erfaringer fra rettsvesen og fengsel fra sine hjemland. I tillegg har man erfaringsmessig både språklige, kulturelle og religiøse utfordringer. Praksis viser at dette kan bidra til misforståelser og konflikter. 

Kurset vil bidra til en økt flerkulturell forståelse og gi kunnskap om andre kulturer som vil være viktig i arbeidshverdagen i en flerkulturell kriminalomsorg.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere.