KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Radikalisering og voldelig ekstremisme
  3. Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - kurs

Radikalisering som kan føre til voldelig ekstremisme - kurs

KURSINFO:

Tid:  9.-10. april   

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Hansen

Påmeldingsfrist:4. mars

Innenfor temaet radikalisering og voldelig ekstremisme kommer det stadig ny kunnskap som kan påvirke kriminalomsorgen. Dette 2-dagerskurset vil gi deltakerne økt kompetanse innenfor radikalisering som fagbegrep, samt viktig kunnskap knyttet til radikaliseringens betydning for arbeid med innsatte/domfelte både i fengsel og friomsorg.

Innhold:

• Introduksjon til radikaliseringsprosesser
• Høyreekstremisme
• Voldelig islamisme
• Fengselet som arena for radikalisering
• Returnerte fremmedkrigere 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.