KRUS-katalog 2019

 1. Hjem
 2. Sikkerhet
 3. Operative førstebetjenter - kurs

Operative førstebetjenter - kurs

KURSINFO:

Tid: 4.-6. desember

Sted:  KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ole Stageberg

Påmeldingsfrist: 21. oktober

Kurset omhandler taktisk og operativ ledelse i fengsel. Kurset ønsker å gi kompetanse og ferdigheter på daglig taktisk og operativ ledelse, samt gi innsikt i hvordan bidra i forhold til enhetens risikohåndtering og beredskapsarbeid.

Innhold:

 • Beslutningstaking

 • Risikovurdering

 • Samarbeid med eksterne etater

 • Ordregivning

 • Øvelser

 • Aksjonsledelse

 • Saksbehandling ved operative situasjoner

 • Etterarbeid etter hendelser

Målgruppe:

Operative fengselsførstebetjenter i fengsel.