KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Fag- og erfaringssamling om program mot ruspåvirket kjøring

Fag- og erfaringssamling om program mot ruspåvirket kjøring

KURSINFO:

Tid: 30. oktober  

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: 

Ansvarlig KDI: Anne Dahl

Påmeldingsfrist: 16. oktober

KRUS inviterer til fag- og erfaringssamling om straffereaksjonen Program mot ruspåvirket kjøring. Fag- og erfaringssamlingen er en arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging, kvalitetsforbedringsarbeid og faglig påfyll. Målet er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået hos programledere som jobber med straffereaksjonen, samt dele erfaringer som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av innholdet i straffereaksjonen.

Innhold:

Faglig påfyll, informasjon om oppdateringer og utviklingsarbeid, erfaringsutveksling, praktiske utfordringer, fordypning innenfor utvalgte emner, ferdighetstrening m.m.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som har deltatt på grunnopplæring i Program mot ruspåvirket kjøring.