KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Pappaprogram – grunnopplæring for programledere

Pappaprogram – grunnopplæring for programledere

KURSINFO:     

Tid:
Del 1: 6.-8. februar 
Del 2: 3.-4. april
Fag- og erfaringssamling: AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 4. januar (grunnopplæring) og 23. august (erfaringssamling)

Pappaprogrammet er et program rettet mot domfelte/innsatte fedre som har et ønske om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn og øvrig familie. Programmet består av åtte samlinger og fem valgfrie samlinger. De valgfrie samlingene velges av programledere og deltakere i fellesskap.

Målet med programmet er:

- å støtte fedrene i rollen som foreldre
- styrke troen på egne omsorgsferdigheter og opplevelsen av å gjøre noe bra for barnet
- skape bevissthet og trygghet om barns reaksjoner og behov samt betydningen av godt samspill mellom omsorgsgiver og barnet, for å fremme barnets positive utvikling
- kunnskap og innsikt i, og om betydningen av, risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns utvikling.

Gjennomføringen av programmet er organisert som gruppesamlinger bygd opp rundt enkelttemaer, og etter en fast struktur. Programmets kunnskapsgrunnlag er forankret i Barnekonvensjonen, utviklingsteori og kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer for barnets utvikling.

Grunnopplæringen går over to samlinger (3+2 dager), og skal gi deltakerne kompetanse i å gjennomføre programmet med en gruppe fedre. Det er en fordel med forhåndskunnskap i motiverende samtale (MI). Det er ønskelig at deltakerne i mellomperioden starter opp egen gruppe, ev. planlegger oppstart.

Innhold:

• Programmets teorigrunnlag og bakgrunn
• Innføring i og trening på metodikk i gruppesamlingene
• Programlederrollen og gruppeledelse
• Veiledning og erfaringsdeling
• Implementering og oppfølging 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som skal gjennomføre programmet med domfelte/innsatte.