KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. Konfliktdempende kommunikasjon som forebygging av trusler og vold mot ansatte

Konfliktdempende kommunikasjon som forebygging av trusler og vold mot ansatte

KURSINFO:

Tid:  19.-21. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Karianne Hammer

Påmeldingsfrist: 7. oktober

De siste årene har det vært en økning i vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen. Et viktig tema er hvordan kunnskap om egne stressreaksjoner kan bidra til forebygging av uønskede situasjoner i samhandling med andre.

Kurset skal bidra til økt forståelse av stress og hvordan systematisk refleksjon over egne erfaringer kan bidra til å forebygge uønskede situasjoner. Kurset skal også gi kunnskap om hvordan krenkelser påvirker reaksjonsmønsteret i hjernen, og hvordan denne forståelsen kan bidra til å dempe eskalerende situasjoner.

Målet er å gi økt forståelse av stress, kunnskap om forebyggende kommunikasjon og hvordan denne kunnskapen forstås også i utøvelse av fysisk maktanvendelse.

Innhold:

• Betydningen av stress for hjernens fungering
• Kunnskap om hvordan stressreaksjoner påvirker kommunikasjon
• Forståelse av sinne og vold som beskyttelse mot krenkelse 
- Økt kunnskap om ulike kommunikasjonsverktøy som kan gi dempende effekt i eskalerte situasjoner
- Ulike øvelser - veiledning og refleksjon

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere.