KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Internkontroll (KIKS)

Internkontroll (KIKS)

KURSINFO:

Tid: 
Kurs 1: 13. mars
Kurs 2: 31. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Elin Viko 

Ansvarlig KDI: Mette Salicath

Påmeldingsfrist: 13. februar (kurs 1) og 30. september (kurs 2)

Merk at KRUS ikke bestiller eller dekker eventuell overnatting i forbindelse med disse kursene.

Dette dagskurset er tilrettelagt for deg som trenger god kunnskap om internkontroll og kriminalomsorgens internkontrollsystem. Det vil være hovedvekt på internkontrollaktiviteter som risikovurderinger og avviksbehandling. 

Målet er at deltakerne skal få hevet sin kompetanse innen internkontroll, slik at de kan utnytte mulighetene som ligger i KIKS. 

Innhold:

  • Om kravene til internkontroll

  • Risiko- og sårbarhetsvurdering

  • Avviksbehandling

Målgruppe:

Ledere, verneombud, avviksbehandlere, HMS-koordinatorer og andre nøkkelpersoner som skal delta i internkontrollarbeidet. Det er ønskelig med grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap.