KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Kompis - instruktøropplæring

Kompis - instruktøropplæring

KURSINFO:

Tid:

Kompis Kia: 8.-9. april. AVLYST!

Kompis Kif: 16.-17. september. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Steinsvik

Påmeldingsfrister:
Kompis Kia: 
Kompis Kif: 5. august

KOMPIS KIA

Kompis Kia er kriminalomsorgens IT- system som benyttes av alle fengselsansatte i kriminalomsorgen. Dette kurset gir en opplæring i grunnleggende forståelse og ferdigheter for å kunne bruke fagsystemet. Kurset blir gjennomført i samarbeid med KDI og andre ressurspersoner. Kurset vil kvalifisere deltakerne til å ha ansvar for opplæring av brukere i fagsystemet Kompis Kia.

Innhold:
• De ulike tilgangsnivåene
• Beskrivelse av kompismoduler
• Innføring i overordnede lov- og regelverk i bruk av Kompis Kia
• Innsynsrett og informasjonsplikt
• Hvordan finne opplysninger i Kompis Kia
• Journalføring i Kompis Kia
• Praktiske øvelser knyttet til instruktørmanualen 

KOMPIS KIF

Kompis Kif er kriminalomsorgens IT- system som benyttes av alle ansatte i friomsorgen. Dette kurset gir en opplæring i grunnleggende forståelse og ferdigheter for å kunne bruke fagsystemet. Kurset blir gjennomført i samarbeid med KDI og andre ressurspersoner. Kurset vil kvalifisere deltakerne til å ha ansvar for opplæring av brukere i fagsystemet Kompis Kif.

Innhold:
• Saksbehandling 
• Funksjoner i Kompis
• Personundersøkelse
• Samfunnsstraff 
• Straffegjennomføring med Elektrisk kontroll 
• Program med ruspåvirket kjøring 
• Møteplikt
• Overføring av sak
• Standardbrev Kompis - Doculive
• Rapporter og Statistikker

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som har behov for veiledning på bruk av Kompis Kia eller Kompis Kif, samt opplæringskompetanse.