KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Konferanse om seksuallovbrudd - straff og oppfølging

Konferanse om seksuallovbrudd - straff og oppfølging

KURSINFO:

Tid:  10. oktober (flyttet fra 5. juni)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Trond J. Martinsen og Siv Gaarder

Ansvarlig fra KDI: Håkon Melvold og Erling Fæste

Påmeldingsfrist: 9. september

Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om seksuallovbrudd. Vi ser at vi gjennom de senere årene har møtt stadig flere utfordringer knyttet til seksuallovbrudd. Både i forhold til at lovbruddene skjer på stadig flere arenaer, blant annet på sosiale medier, at strafferammene blir skjerpet og at en stadig større andel av fangebefolkningen soner dommer for seksuallovbrudd. Pr i dag er rundt 16 % av de innsatte dømt for seksuallovbrudd.

Målsetningen med konferansen er å øke bevisstheten rundt denne type lovbrudd og hvordan vi møter denne gruppen lovbrytere, både i forhold til soningssituasjonen og tilbakeføring. 

Strømmetjeneste fra konferansen

Konferansen vil bli strømmet live. Klikk her for å gå til strømmesiden under konferansen. Etter konferansen vil lenke til opptak fra konferansedagen være tilgjengelig i én uke.

Program:

09.30-10.00: Registrering

10.00-1015: Åpning av konferansen v/ Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
1015.11.00: Seksuallovbrudd -trender og utvikling fra et politiperspektiv v/ Amund Rolseth, strategisk analytiker, Trøndelag politidistrikt

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Seksuallovbruddstrategi og suksesshistorier fra Bergen v/ Leif Waage, assisterende regiondirektør, region vest

12.00-12.45: Lunsj

12.45-13.30: BASIS -fra pilotprosjekt til landsdekkende tilbud v/ Ingeborg Jenssen Sandbukt, rådgiver for fag og forskning, Helse sør/øst
13.30-14.15: "Med økt selvtillit og kunnskap kan man redusere seksuelle overgrep" - Play It Right, støtte i hverdagen v/ Christian Lunde-Hansen, prosjektleder Play It Right, psykologspesialist og spesialrådgiver RVTS Øst

14.15-14.25: Pause

14.25-15.10: Mellom inklusjon og eksklusjon: en analyse av straffens mening for seksuallovdømte i norske fengsler v/ Kristian Mjåland, Senior Research Associate, University of Cambridge og førsteamanuensis ved UiA
15.10-16.00: Hvem er seksualovergripere, behandlingsmål og risikovurdering v/ RAndi Rosenqvist, spesialist i psykiatri, Ila fengsel

16.00: Avslutning

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen, importerte tjenester og samarbeidspartnere.