KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Konferanse om seksuallovbrudd - straff og oppfølging

Konferanse om seksuallovbrudd - straff og oppfølging

KURSINFO:

Tid:  10. oktober (flyttet fra 5. juni)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KRUS: Trond J. Martinsen/Siv Gaarder

Ansvarlig fra KDI: 

Påmeldingsfrist: 9. september

Merk at KRUS ikke dekker overnatting i forbindelse med denne konferansen.

KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om seksuallovbrudd. Vi ser at vi gjennom de senere årene har møtt stadig flere utfordringer knyttet til seksuallovbrudd. Både i forhold til at lovbruddene skjer på stadig flere arenaer, blant annet på sosiale medier, at strafferammene blir skjerpet og at en stadig større andel av fangebefolkningen soner dommer for seksuallovbrudd. Pr i dag er rundt 16 % av de innsatte dømt for seksuallovbrudd.

Målsetningen med konferansen er å øke bevisstheten rundt denne type lovbrudd og hvordan vi møter denne gruppen lovbrytere, både i forhold til soningssituasjonen og tilbakeføring. 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen, importerte tjenester og samarbeidspartnere.