KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Verksbetjentutdanningen (VBU) og kurs for arbeidsdriften
  3. Verksbetjentutdanningen (VBU 2018-19)

Verksbetjentutdanningen (VBU 2018-19)

KURSINFO:

Tider:

Første samling: 20.-23. august 2018

Andre samling: 26.-29. november 2018

Tredje samling: 28.-31. januar 2019

Fjerde samling: 11.-14. juni 2019

Sted: KRUS, Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Geir Eskeland

Påmeldingsfrist: Utgått. Pågående kurs

Utdanningstilbudet er en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning for alle ansatte i arbeids- og verksdriften. Den strekker seg over ca. ti måneder og inneholder fire samlinger på KRUS. Mellom samlingene skal det avsettes arbeidsdager til fjernundervisning. Disse er fordelt slik at det gjennomgående vil være én dag per uke. De fleste arbeidsdagene er gruppebaserte. Fjernundervisningen er databasert med plattformen ”It’s Learning”. Gruppemøter vil foregå via Skype og Internett. Deltakerne er avhengig av tilgang til Internett via bredbånd. Alle deltakere på VBU må ha bærbar PC til studiene. Det må påregnes utskrift og innkjøp av noe litteratur. I tillegg får deltakerne noen gratis lærebøker av KRUS ved oppstart. 

Deltakerne må ha grunnleggende kunnskap i databehandling, slik som tekstbehandling, e-post og Internett. Dette er en forutsetning for å delta.

Målet med utdanningen er å gi ansatte i arbeidsdriften en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning, slik at de får kompetanse til å nå de mål arbeidsdriften har i en helhetlig kriminalomsorg.

Innhold:

Undervisningsmodellen består av tre emner:

  • Emne 1: Etatskunnskap og sikkerhet i fengsel

  • Emne 2: Verksbetjenten i miljøarbeid og tilbakeføringsarbeidet

  • Emne 3: Verksbetjentens rolle som arbeidsleder og tilrettelegger

Målgruppe:

Ansatte i arbeids- og verksdriften uten kriminalomsorgsfaglig utdanning.