KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Bygging av mestringstillit (BaM)

Bygging av mestringstillit (BaM)

KURSINFO:

Tid:
Del 1: 4.-5. mars
Del 2: 14.-15. mai

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Aage Aagesen (KRUS) og Anne Jean Grefsgård (MAR Oslo poliklinikk, Oslo kommune). Kurset er et samarbeid mellom KRUS og Oslo kommune.

Påmeldingsfrist:  21. januar

BaM‐samtaler innebærer å utforske og reflektere over vaner, valg og mestring knyttet til konkrete situasjoner. Situasjonene som analyseres er enten hendelser hvor personen har repetert en vane, eller hendelser hvor vanen sto i ferd med å inntreffe, men hvor personen klarte å stoppe opp og hindre seg selv fra å repetere vanen. Vanen det arbeides med kan variere ut i fra personens endringsmål, men kan f.eks handle om rus, kriminalitet eller annen atferd personen ønsker å endre.

Målet med BaM-samtaler er at personen får troen på egen evne til å gripe inn og ta kontrollen i situasjoner som inneholder risiko for uønsket adferd eller lovbrudd, og slik opparbeider seg økt tro på å ta kontroll over vanskelige livsområder. BaM-samtaler kan gjennomføres både som individuelle samtaler eller som en del av et program- eller gruppetilbud i kommunalt rusarbeid, i friomsorgen eller i fengsel.  

Innhold:

• Teorigrunnlaget for Bygging av Mestringstillit og tilknyttede tradisjoner
• Holdninger og verdier i BaM
• Bruk av FAK-skjemaer (Foranledning – Atferd – Konsekvens)
• BaMs anvendelsesområde, begrensninger og hvordan metodikken kan kombineres og støttes av andre metoder i ulike deler av en endringsprosess.
• Praktisering i mellomperioden.
• Veiledning. 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som skal benytte BaM-metodikken i samtaler med innsatte og domfelte, og ansatte i Oslo kommune som skal benytte BaM i det kommunale rusarbeidet. Samarbeidspartnere som følger opp innsatte/domfelte under og etter straffegjennomføring.