KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer

Saksbehandling og fagsystemer

Internkontroll (KIKS)
- Kurs 1: 13. mars

Anskaffelser
- 19. mars. AVLYST!

BRIK-opplæring
- 20. mars. AVLYST!

Instruktøropplæring i Kompis - KIA
- 8.-9. april. AVLYST!

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet, ferielønn
 - 24. april

Saksbehandling og forvaltningsrett
- 14.-15. mai

Instruktøropplæring i Kompis - KIF
- 16.-17. september AVLYST!

Samling for lønnsansvarlig ved driftsenhet; lønn, SAP, reiser
 - 12. november

Personundersøkelse
 - 16.-17. oktober

Samling for regnskap
 - 29. oktober

Fag- og erfaringssamling om BRIK
- 29. oktober.

Internkontroll (KIKS)
- Kurs 2: 31. oktober

DocuLive - instruktøropplæring
5.-6. november