KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Motiverende samtale (MI) trinn 2

Motiverende samtale (MI) trinn 2 

KURSINFO:

Del 1: 5.-7. mars. AVLYST!

Del 2: 6.-7. mai. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist: 21. januar

Motiverende samtale eller motiverende intervju (MI) er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og bistå i ønskede endringsprosesser. For å styrke personens egenmotivasjon utforskes personens egne grunner og argumenter for endring, og mulige fremgangsmåter. Gjennom samarbeid og aktiv deltakelse fra personen det gjelder, vil man finne frem til den motivasjonen personen allerede har og bygge videre på den.

MI er en empatisk samtaleform og ikke kun et sett teknikker og verktøy. Holdninger i MI bygger på Carl Rogers humanistiske, klientsentrerte tilnærming, og forutsetter gode lytterferdigheter, aksept og genuint engasjement fra den profesjonelles side. Samtidig er bevisst anvendelse av kommunikasjonsferdigheter en del av metodikken. Både for å bygge en god arbeidsallianse og drive endringsarbeidet fremover på en måte som styrker personens autonomi.

Målet med kurset MI trinn 2 er at deltakeren skal få dypere forståelse, videreutvikling og integrering av metodikk og kommunikasjonsferdigheter i MI.

Kurset går over fem dager fordelt på to samlinger (3+2 dager), og en praksisperiode mellom samlingene hvor deltakerne gjennomfører samtaler basert på MI i sin praksis. Samtalene vil danne grunnlag for veiledning i løpet av den andre samlingen.

Pedagogikken i undervisningen bygger på oppdagelses- og erfaringslæring, og deltakerne må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser. Det er ønskelig at deltakerne har deltatt på et grunnleggende MI-kurs.

Innhold:

  • Grunnleggende verdier og holdninger i MI

  • Motivasjon, endring og endringsprosesser

  • Kommunikasjonsferdigheter og strategier i samtaler

  • Øvelser og trening

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og hos samarbeidspartnere som jobber med domfelte/innsatte, enten individuelt eller i gruppe.