KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Saksbehandling og fagsystemer
  3. Samling for regnskap

Samling for regnskap

KURSINFO:

Tid: 29. oktober

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig fra KDI: Mari Birgitte Bjørngård

Ansvarlig fra KRUS: Elin Viko

Påmeldingsfrister: 20. september

Merk at KRUS ikke bestiller eller dekker eventuell overnatting i forbindelse med dette kurset.

Innhold:

Faktura, Agresso, kontoplan, mva, rapporter, kontroll.

Målgruppe:

Regnskapsansvarlige ved driftsenhet i Kriminalomsorgen