KRUS-katalog 2019

 1. Hjem
 2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
 3. Motiverende samtale (MI) - kurslederopplæring

Motiverende samtale (MI) - kurslederopplæring   

KURSINFO:

Tid:  8.-11. oktober. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Anne Natrud

Påmeldingsfrist:  

Motivational Interviewing (MI) er en internasjonal anerkjent og forskningsbasert metodikk som opprinnelig ble utviklet for klinisk arbeid innen rusfeltet, men som nå anvendes på tvers av fagdisipliner med ulike målgrupper og sammenhenger.

MI er en empatisk samtaleform, og ikke kun et sett teknikker og verktøy. Holdninger i MI bygger på Carl Rogers humanistiske, klientsentrerte tilnærming, og forutsetter gode lytteferdigheter, aksept og genuint engasjement fra den profesjonelles side. Samtidig er bevisst anvendelse av kommunikasjonsferdigheter en del av metodikken. Både for å bygge en god arbeidsallianse og drive endringsarbeidet fremover på en måte som styrker personens autonomi.

Kurslederkurset gir deltakerne tilstrekkelig kompetanse  i Mi grunnkurs og veilede ansatte, aspiranter og samarbeidspartnere i kriminalomsorgen i MI. Å lære bort kunsten å praktisere M forutsetter at deltakerne selv har en viss kompetanse i MI og fortrinnsvis ha fullført MI trinn 2-kurs eller ha tilsvarende kunnskap og ferdigheter i MI.

Kurset har en varighet på fire dager, og deltakerne må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser. Pedagogikken i undervisningen bygger på oppdagelses- og erfaringslæring, og undervisningen veksler mellom forelesninger, demonstrasjoner, øvelser og refleksjonsoppgaver.

Innhold:

 • - Innføring i hensikt, holdningssett og kjernebegreper

  - Gjenkjenne og praktisere aktuelle ferdigheter

  - Trenerrollen, gruppeledelse og gruppeprosesser

  - Fleksibel bruk av forskjellige læringsstrategier for å kombinere "fortell, vis og prøv ut"

  - Tilrettelegge for læring hos andre

  - Gi tilbakemelding på deltakernes praksis

  - Veiledning og erfaringsdeling

  - Implementering og oppfølging

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som har grunnleggende MI-undervisning lokalt, og som har god kompetanse og ferdigheter i MI. Deltakerne bør ha erfaring i, eller interesse av å lære, og jobbe med undervisning i grupper.