KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Fokus, oppmerksomhet og mestring - grunnopplæring for programledere

Fokus, oppmerksomhet og mestring - grunnopplæring for programledere

KURSINFO:

Tid: 
Samling 1: 25.-26. april
Samling 2: 12.-13. juni
Samling 3: 12.-13. september
Samling 4: 15.-16. oktober 

Oppfølgingsdag: 2020. Dato kommer senere.

Sted: FRIOMSORGEN I BERGEN. ALLEHELGENSGATE 2. 5016 BERGEN

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Elisabeth Letén

Påmeldingsfrist: 28. mars

 

Programmet "FOKUS - Oppmerksomhet og mestring" retter seg mot domfelte som ønsker å jobbe med utfordringer i forhold til følelsesregulering, uro, impulsivitet og lav selvfølelse. Fokus er et kursopplegg som egner seg godt både for fengsel og friomsorg. Opplæringen har vært et tilbud på KRUS siden 2017 og er nå i drift ved flere fengsler (rusmestringsavdelinger, kvinneavdelinger) og friomsorgskontorer.

Kursopplegget er inspirert av mindfulnessprogrammet MBSR (mindfulness based stress reduction) og er tilpasset kriminalomsorgen.

FOKUS kan tilbys både i gruppe og individuelt. Det går over 8-9 samlinger, hver på 2-2,5 timer. Undervisningen er temabasert og variert med mye deltakerinvolvering i form av samtaler, øvelser og treningsoppgaver mellom samlingene. 

Kursdeltakere rapporterte om følgende erfaringer: Mestrer bedre stressende situasjoner: bruker pust som kontrollknapp; finner bedre ro; mindre angst; bevisstgjøring om tanker og følelser; bedre relasjon til seg selv og andre; økt motivasjon for arbeid og skole. 

Innhold:

Opplæringen for kommende programledere er lagt opp som en todelt læringsprosess. I første del/semester gjennomføres og erfares programmet i to intensive samlinger. I andre del/semester får deltakerne en innføring i programmets ulike temaer og i relevant forskning. Deltakerne lærer om gruppeprosesser og får mye trening i programlederrollen. Det gis obligatoriske treningsoppgaver mellom samlingene, og det legges også opp til oppfølging ved veileder. Etter gjennomføring av del 2 skal deltakerne selv gjennomføre et kurs ved egen enhet og vil deretter få det formelle kursbevis som programleder.

Det anbefales at to deltakere sendes fra hvert arbeidssted som ønsker å ta i bruk dette programmet.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som skal bruke Fokus-kurset i arbeidet med innsatte/domfelte.