KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Programvirksomhet og samtalekompetanse
  3. Sinnemestring – grunnopplæring for programledere

Sinnemestring – grunnopplæring for programledere

KURSINFO:

Tid:  30. oktober - 1. november

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond J. Martinsen

Påmeldingsfrist: FULLTEGNET!

Sinnemestringsprogrammet er rettet mot innsatte og domfelte som har utfordringer knyttet til sinne og aggresjon. Det er også mulig å bruke programmet i individuelle samtaler med innsatte og domfelte.

Programmet skal bevisstgjøre deltakerne i ulike stadier i sinne-, endrings- og tankeatferd. Det skal også gi en forståelse av sammenheng mellom følelser, tanker og atferd, i tillegg til å kunne sette sinne inn i et større perspektiv. Dette gjøres blant annet gjennom å kunne reflektere rundt sammenhengen mellom samfunn og individ. Sinte mennesker kommer fra et sted!

Programmet har åtte leksjoner à to timer, som gjennomføres med to-tre leksjoner per uke. En hel gjennomføring vil ta ca. én måned og ledes av to gruppeledere. 

Innhold:

  • Gjennomgang av leksjonene i programmet

  • Øvelser i grupper

  • Ulike mestringsstrategier og -teknikker

  • Metoder for gjennomføring i gruppe og én-til-én

  • Veiledning og erfaringsdeling

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen som ønsker å jobbe målrettet med domfelte/innsatte som har utfordringer knyttet til sinne og aggresjon. For å sikre gjennomføring lokalt er det ønskelig at minimum to ansatte fra samme enhet/avdeling deltar på opplæringen.