KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Barn og unge
  3. Fag- og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen

Fag- og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen

KURSINFO:

Tid:  13. juni

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Siv Gaarder

Ansvarlig KDI: Kristin Tandberg

Påmeldingsfrist: 10. mai

Unge innsatte og domfelte, mellom 15 og 25 år, utgjør en stor gruppe av de som er innsatt og gjennomfører straff i norsk kriminalomsorg. For gruppen under 18 år er det opprettet egne ungdomsenheter, i tillegg til at man har reaksjonsformer som blant annet ungdomsstraff. For de mellom 18 og 25 år finnes det få aldersspesifikke tilbud i fengslene.

Fag- og erfaringssamlingen vil bidra med faglig kunnskap innenfor temaer som sosiologiske betingelser, juridiske og forvaltningsmessige rammer og psykologisk forståelse relevant for målgruppen. Det legges i stor grad opp til at deltakerne utveksler erfaringer, gode praksiser og utfordringer man møter i arbeidet med denne gruppen i kriminalomsorgen.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere som jobber spesielt med denne gruppen, og andre interesserte.