KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Sikkerhet
  3. For narkotikahundeførere i kriminalomsorgen - personsøk kurs

For narkotikahundeførere i kriminalomsorgen - personsøk kurs

KURSINFO:

Tid: 19.-23. august

Sted:  KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Ellen Ekhaugen

Påmeldingsfrist: 5. august NB! Oppgi navn og alder på hund, samt godkjenningsdato / planlagt godkjenning!

Personsøkkurset er en tilleggsutdannelse for narkotikahunder. Hundene skal etter kurset inneha evnen til å registrere et luktbilde av narkotika, samt følge dette til kilden på person. Etter bestått kurs skal ekvipasjene trene lokalt. Kurset har en varighet på fem dager, og det stilles krav til egeninnsats hos kursdeltakerne. Personsøk i Kriminalomsorgen er beskrevet i Straffegjennomføringsloven §27 og retningslinjene til samme lovs §29. Samt KDI-rundskriv 1 - 2019.

Innhold:

  • Teoriundervisning

  • Søk på stillestående figuranter

  • Søk på bevegelige figuranter

  • Praktisk trening

Målgruppe:

Hundeførere i kriminalomsorgen.

Hundene må ha bestått anleggstest for personsøk for å kunne delta på kurset.