KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere

KURSINFO:

Tid:  29.-30. april. AVLYST!

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Siv Gaarder

Påmeldingsfrist

Over 30 % av alle innsatte/domfelte i kriminalomsorgen er utenlandske statsborgere. Dette krever tilpasning av kriminalomsorgens måte å utøve miljøarbeid, tilbakeføring og forvaltningssamarbeid på.

Kurset vil gi relevant kunnskap om utlendingers rettigheter og plikter i Norge, og om problemstillinger knyttet til målrettet innholds- og tilbakeføringsarbeid for denne målgruppen.

Det legges til rette for at deltakerne både får og deler kompetanse om utlendingsfeltet. 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere.