KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Gjeldsarbeid blant domfelte

Gjeldsarbeid blant domfelte

KURSINFO:

Tid: 10.-11. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Trond J. Martinsen

Påmeldingsfrist: 5. august

Gjeldsproblematikk og andre økonomiske vanskeligheter er svært utbredt hos domfelte. Blant gjengangerne sliter nesten samtlige med denne utfordringen. Dette henger også ofte tett sammen med tilbakefall til rus og kriminalitet. Mange er klar over dette, men vet ikke hvordan de skal bidra til å ta tak i problemet. Svært enkle grep kan her gjøre en stor forskjell, og på dette kurset skal deltakerne lære å sette domfelte i stand til å ta tak i egen gjeld. Kurset skal både gi motivasjon, bakgrunnskunnskap og ikke minst praktiske verktøy.

Innhold:

  • Gjeld og økonomiske utfordringer i et samfunnsperspektiv

    Hva er gjeldsarbeid?

  • Gjeldsordninger

  • Veien videre

  • Øvelser

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere som arbeider med domfelte og gjeldsproblematikk.