KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

Tilbakeføring og forvaltningssamarbeid

KURSINFO:

Tid: 12.-13. februar - AVLYST

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Steinsvik

Påmeldingsfrist: 8. januar

Mange innsatte i norske fengsler har opplevd vold, rus og fattigdom i barndommen viser SSBs rapport om innsattes levekår (2015). Som voksne scorer de også dårligere enn resten av befolkningen i blant annet helse, rus, økonomi og utdanning. I arbeidet med å informere og veilede innsatte er det en forutsetning å ha kunnskap om hvilke offentlige etater som er aktuelle og hva slags tjenester de tilbyr. Økt kunnskap om rettighetsfestede tjenester og godt forvaltningssamarbeid kan bidra til at domfelte og varetektsinnsatte mottar individuelt tilpasset oppfølging og forebygger ny kriminalitet.

KRUS inviterer til kurs i tilbakeføring og forvaltningssamarbeid. Kurset vil gi økt kunnskap og bevisstgjøring i generelt samarbeid, hvilke etater som er aktuelle samarbeidspartnere og hvilke arenaer for samarbeid som kan være nyttige.

Innhold:

• Hva er profesjonell samhandling i en kriminalomsorgskontekst?
• Kjennskap til rettigheter som utløser:
 - Individuell plan
 - Helsetjenester
 - NAV sine tiltak og økonomiske stønader
 - Bolig
 • Nettverksarbeid og nettverkets betydning i tilbakeføringsarbeid
 • Gjenopprettende prosesser

Målgruppe:

Fengselsbetjenter, avdelingsledere/førstebetjenter og andre ansatte i kriminalomsorgen som ønsker å øke kunnskapen om tilbakeføringsarbeid, frivillige organisasjoner og aktuelle forvaltningssamarbeidspartnere.