KRUS-katalog 2019

 1. Hjem
 2. Straffegjennomføring i samfunnet
 3. Fag- og erfaringssamling om straffegjennomføring i institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12

Fag- og erfaringssamling om straffegjennomføring i institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12

KURSINFO:

Tid:  29. januar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Ansvarlig KDI: Gerhard Ploeg

Påmeldingsfrist: 7. januar

Straffegjennomføringsloven § 12 åpner opp for at domfelte kan gjennomføre hele eller deler av straffen i en institusjon som ikke hører inn under kriminalomsorgen. Straffegjennomføring i institusjon kan bidra til en bedre tilbakeføring til samfunnet med lavere risiko for ny kriminalitet. Overføring av oppfølgingsansvaret fra fengslene til friomsorgskontorene har hatt konsekvenser for prosedyrer, samarbeid mellom enhetene og arbeidsprosesser.

Målet med samlingen er å skape en arena for oppdatering av kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av enhetene, samt å sikre en enhetlig praksis i arbeidet med slike saker.

Innhold:

 • Tidsramme: kl 09.00-16.00

  • Regelverk

  • Kriminalomsorgens veileder for § 12

  • Saksbehandlingsrutiner

  • Samarbeid mellom fengsler og friomsorgskontor

  • Samarbeid med institusjonene

  • Permisjonspraksis

  • Føringer i DocuLive og KOMPIS

  • Erfaringsutveksling

Målgruppe:

Ansatte i fengsel og friomsorg som jobber/skal jobbe med § 12-saker og samarbeidende institusjoner.