KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Straffegjennomføring i samfunnet
  3. Fag- og erfaringssamling om ungdomsstraff

Fag- og erfaringssamling om ungdomsstraff

KURSINFO:

Tid:  13. februar

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Birgitte L. Storvik

Ansvarlig KDI: Per Andersen

Påmeldingsfrist: 14. januar

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan idømmes lovbrytere mellom 15 og 18 år. Konfliktrådet har ansvaret for gjennomføringen. Kriminalomsorgen er bidragsyter, både ved å produsere personundersøkelser for mindreårige (PUM), bidra med tiltak i straffegjennomføringen og ved å føre for retten saker om brudd på straffereaksjonens forutsetninger.

Innhold:

Erfaringer fra konfliktrådene og friomsorgen, egnethetsvurderinger, gjenopprettende prosess, innhold i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, samarbeid mellom kriminalomsorgen og konfliktrådene, erfaringsutveksling.

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen og konfliktrådene som arbeider med ungdomsstraff.