KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Islam i fengsel

Islam i fengsel

KURSINFO:

Tid:  6.-7. mai (AVLYST)

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: David Hansen

Påmeldingsfrist: 25. mars

Kriminalomsorgen forvalter en relativt stor mengde med innsatte og domfelte med muslimsk bakgrunn, noe som stiller krav til ansattes kompetanse på islam som religion samt religionsutøvelse i fengsel og samfunn. Mange muslimske innsatte opplever å bli behandlet urettmessig på basis av sin religion, og erfaringsmessig har også mange ansatte utfordringer med muslimske innsatte som følge av manglende kompetanse på religionen. Praksis viser at dette kan bidra til misforståelser og konflikter, og det eksisterer sågar et potensial for at religiøsitet utvist av innsatte kan bli misforstått som en form for radikalisering – når det trolig (bare) er den innsattes intensivering av religiøsitet som følge av inkapasiteringen.

Kurset vil bidra til økt kunnskap om religionen islam, hva religion kan bety for individet (med hovedfokus på innsatte), og hvordan man kan tilrettelegge bedre for muslimske innsatte innenfor eksisterende lovgiving og rammer for norsk kriminalomsorg.  

Innhold:

• Innføring i islam, forskjellige sekter
• Litt om politisk islam
• Imamens rolle – og hvordan forholde seg til ham i en fengselskontekst
• Hva kan  islam bety for den enkelte innsatte?
• Hvordan kan og bør kriminalomsorgen tilrettelegge for muslimer i fengsel?
• Hvor går skillet mellom religiøsitet og radikalisering? 

Målgruppe:

Ansatte i kriminalomsorgen, frivillige organisasjoner, forvaltningssamarbeidspartnere og andre interesserte.