KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

KURSINFO:

Tid:  11. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Birgitte L. Storvik

Ansvarlig KDI: Hilde Lundeby

Påmeldingsfrist: Fulltegnet.

KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Formålet med konferansen er å dele kunnskap om temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Dette gjelder både under varetekt, straffegjennomføring i og utenfor fengsel, og i forbindelse med tilbakeføring. Konferansen vil blant annet ta for seg strategien for kvinner - hva er gjennomført og hva bør prioriteres videre?

Program:

09.30-09.40: Åpning av konferansen v/ Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
09.40-10.30: Kvinnelige domfelte - plassering / Status og videreutvikling av sollen som kvinneansvarlig v/ Øyvind Alnæs, seniorrådgiver i KDI
10.30-11.00: WayBack - tiltak for kvinner v/ Roger Ellingsen, leder Wayback i Bergen

11.00-11.15: PAUSE

11.15-12.30: Presentasjon av program og andre tiltak for kvinner
-VINN v/ Anne Natrud, seniorrådgiver ved Kriminalomosrgens høgskole og utdanningssenter KRUS
-Utenlandske kvinner v/ Ida Lindmoe, avdeligsleder Kongsvinger fengsel
-Vold i nære relasjoner v/ Beate Thorvaldsen, tilbakeføringskoordinator, og Stein Knudsen, familie- og psykoterapeut, Ravneberget fengsel

12.30-13.15: LUNSJ

13.15-14.05: Presentasjon av program og andre tiltak for kvinner fortsetter
-Aurora v/ Anne Almquist, prosjektleder Aurora
-Fokus v/ Siv Garborg og Henning Torma, miljøterapeuter Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

14.05-14.15: PAUSE

14.15-15.10: Paneldebatt: "Har kvinner i fengsel et dårligere soningstilbud enn menn?" Paneldeltakere: Ragnar Kristoffersen, forsker ved KRUS, Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør i KDI, DOris Bakken, fung.fengselsleder Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, Helle Holst Langseth, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsobudet, Veronica Orderud, tidligere innsatt. Ordstyrer: Røverradioen.

15.10-1520: Avslutning og evaluering

15.20-16.00: Konsert med Venjas Harem


Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.