KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Andre kurs
  3. Fag- og erfaringssamling om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

Fag- og erfaringssamling om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

KURSINFO:

Tid:  11. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Birgitte L. Storvik

Ansvarlig KDI: Hilde Lundeby

Påmeldingsfrist: 2. august

KRUS og KDI inviterer til fag- og erfaringssamling om kvinner. Fag- og erfaringssamlingen er en arena for utveksling av erfaringer på tvers av enhetene, nettverksbygging og for faglig påfyll. Målet er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået for ansatte som jobber med kvinner, samt dele erfaringer som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av innholdet i straffen. 

Innhold:

Faglig påfyll, erfaringsutveksling, praktiske utfordringer mm. 

Målgruppe:

Ansatte som jobber i kvinnefengsler, avdeling for kvinner eller som jobber med rene kvinnegrupper i friomsorgen.