KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Konferanser
  3. Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

Nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar

KURSINFO:

Tid:  11. september

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig KRUS: Birgitte L. Storvik

Ansvarlig KDI: Hilde Lundeby

Påmeldingsfrist: 26. august

KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Formålet med konferansen er å dele kunnskap om temaer som er særskilte for kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Dette gjelder både under varetekt, straffegjennomføring i og utenfor fengsel, og i forbindelse med tilbakeføring. Konferansen vil blant annet ta for seg strategien for kvinner - hva er gjennomført og hva bør prioriteres videre?

Målgruppe:

Ledere og tilsatte i kriminalomsorgen, samarbeidspartnere i forvaltningen og andre interesserte.