KRUS-katalog 2019

  1. Hjem
  2. Verksbetjentutdanningen (VBU) og kurs for arbeidsdriften
  3. Prissetting, salg og markedsføring

Prissetting, salg og markedsføring

KURSINFO:

Tid:  10.-12. desember

Sted: KRUS - Solheimsgata 21, Lillestrøm

Påmeldingsskjema

Ansvarlig: Siv Gaarder

Påmeldingsfrist: 8. november

Arbeidsdriften skal aktivisere innsatte og gi kompetanse for en fremtid uten kriminalitet. Samtidig har produksjonen mål om økonomisk avkastning. Produktene skal selges i marked. Kurset gir innsikt i hva som påvirker pris i et marked, hvordan arbeidsdriften kan kalkulere pris på produktene og hvordan sosiale medier kan benyttes som salgs- og markedsføringsverktøy. 

Innhold:

• Innblikk i relevant teori innen økonomi, salg og markedsføring
• Prissetting i teori og praksis
• Markedsføring av produkter gjennom sosiale medier i teori og praksis

Målgruppe:

Ansatte i arbeidsdriften.